Tai Chi klassikere
Tilbage til Forsiden

Tai Chi Klassiker
Sangen om de tretten bevægelser
Afhandling om Tai Chi Chuan
Principper for at træne form og at skubbe hænder
Sangen om at skubbe hænder
Essentielle principper i Tai Chi
Principper for at kaste en modstander
Fem nøgleord
Fire hemmelige ord

TAI CHI KLASSIKER

Når man begynder at bevæge sig, skal hele kroppen være let og blød, og bevægelsen være flydende. Den indre energi skal stige og sindet være stille.
Der skal ikke være huller, ujævnheder eller afbrydelser.
Fødderne er roden, energien strømmer op gennem benene, bliver kontrolleret af taljen og kommer ud af hænderne og fingrene.
Fra fødderne igennem benene til taljen, skal der være en ubrudt strøm af chi.
Så vil man være i stand til at få den fulde kontrol.
Uden denne kontrol i alle bevægelser - op, ned, venstre, højre, fremme og tilbage - vil kroppen være usammenhængende og fejlen må findes i taljen og benene.
Alle disse principper drejer sig om sindet, snarere end blot om kroppen.
Når der er op må der være ned, når der er for må der være bag, og når der er venstre må der være højre.
Hvis man vil op, må man også lægge mærke til ned.
Hvis man først løfter, så skubber noget, vil det miste sine rødder, og vil hurtigt og uundgåeligt blive ødelagt.
Man må altid skelne klart mellem yin og yang. Hver bevægelse har sit yin og yang.
Yin og yang er indeholdt i alle bevægelser.
Der skal være sammenhængende bevægelse i hele kroppen. Lad der ikke være det mindste stop.
Denne klassiker er beskrevet af flere mestre i gammel tid og siges at være overleveret fra Zhang San-Feng.


SANGEN OM DE TRETTEN BEVÆGELSER.

De tretten bevægelser skal ikke tages let.
Energien kommer fra kroppens center.
Vær opmærksom på forandringerne af Yin og Yang.
Energien flyder gennem kroppen uden mindste stop.
Bliver man angrebet af en fjende, og forbliver man rolig i enhver bevægelse,
så bliver ens modtræk vidunderligt.
Vær opmærksom på, at forstå hver eneste bevægelses funktion.
Lang tid må bruges for at mestre kunsten.
Opmærksomheden er hele tiden i centeret.
Når man er afslappet nede i maven, vil energien naturligt stige.
Når ryggen er ret vil ånden stige til toppen af hovedet.
Når hovedet er løftet som om det blev holdt fra oven, er kroppen let og adræt.
Studer bevægelserne omhyggeligt og opmærksomt. Så vil man forstå bøj og stræk, åbne og lukke.
For at finde vejen til døren, må man have personlig vejledning.
Vedvarende træning vil naturligt udvikle ens kunnen.
Til spørgsmålet "hvad er forholdet mellem det ydre og det indre?" :
Viljen og energien er kongen, knogler og muskler er ministrene.
Til spørgsmålet "hvad er formålet med Tai Chi?' :
Det er at blive forynget og leve længe.
Denne sang er på 140 tegn. Hvert tegn er vigtigt, intet må springes over.
Hvis ens træning ikke er baseret på disse ord, er den spildt og man vil kun sukke af skuffelse.
Anonym.

AFHANDLING OM TAI CHI CHUAN

Af Wang Zong-Yue

Tai Chi (altings oprindelse) bliver født ud af Wu-Chi (det uendelige), og er moder til Yin og Yang.
I bevægelse deles de, i stilhed bliver de et.
Undgå at overdrive eller gøre for lidt.
Udvid når modstanderen bøjer og bøj når han udvider.
Når modstanderen er hård er jeg blød. Dette er at undvige.
Når min modstander vil undvige, følger jeg tæt. Dette er 'at klæbe'.
På hurtig bevægelse reagerer jeg hurtigt, på langsom bevægelse langsomt.
Selvom der er utallige variationer er der kun et princip.
Gennem at mestre bevægelserne, vil du gradvist lære at forstå energi.
Ved at forstå energi vil du komme til åndelig indsigt.
Men dertil kommer man kun efter lang tids træning.
Løft hovedet og hold ryggen rank, uden at læne, og lad vejrtrækningen komme ned i maven.
Skubber modstanderen på venstre side bliver man tom i venstre side.
Skubber han på højre, bliver man tom i højre.
Ser du op bliver det højere og højere.
Ser du ned bliver det dybere og dybere.
Går du frem, bliver det længere og længere.
Går du tilbage bliver det kortere og kortere.
En fjer kan ikke lægges til, en flue kan ikke lande.
Min modstander kender ikke mig, men jeg kender ham.
Hvorend helten går er han uforlignelig. Dette er hvad vi stiler efter.
Der er mange forskellige kampstile. Men deres teknikker bygger altid på, at den stærke overvinder den svage, den hurtige overvinder den langsomme.
Dette handler om medfødte fysiske evner og har meget lidt at gøre med hvad man kan lære gennem seriøs træning. Tænk på ordsproget '100 gram kan flytte 1000 kilo'.
Det er klart at det ikke bare er et spørgsmål om rå styrke.
Når en gammel mand kan forsvare sig mod mange modstandere er det klart, at det ikke bare er et spørgsmål om fysisk styrke og hurtighed.
Stå som en vægt i balance, bevæg dig som et spinnende hjul.
Hvis du holder vægten på en side kan du følge, hvis du har vægt på begge ben vil du være klodset.
Vi ser ofte folk, der har lavet Tai Chi i adskillige år, der stadig ikke kan neutralisere et angreb og bliver overvundet af modstanderen.
Det er fordi de ikke har rettet fejlen med dobbeltvægt.
For at undgå denne fejl, må man kende Yin og Yang.
At klæbe er at undvige, at undvige er at klæbe.
Yin er aldrig uden Yang og Yang er aldrig uden Yin.
Du vil forstå energi når Yin og Yang arbejder sammen i praksis.
Når du forstår energi, vil du blive bedre jo mere du træner.
Lidt efter lidt vil du nå dertil, hvor kroppen automatisk følger sindet.
Roden til alt dette er at glemme dig selv og følge andre.
Mange mennesker ser ned på det der er lige for, og søger i stedet det der ligger fjernt.
Den mindste fejl vil bringe dig tusinder af kilometer ud af kurs.
Vil man lære Tai Chi må man vide dette.
Derfor denne afhandling.

PRINCIPPER FOR AT TRÆNE FORM OG SKUBBE HÆNDER

Af Li Yi-Yu

Det er blevet sagt at hvis man kan lede modstanderen ind til sig, så han lander på ingenting, kan man aflede 1000 kg med 100 gram.
Kan man ikke lede modstanderen ind til ingenting, kan man ikke aflede 1000 kg med 100 gram.
Ordene er enkle og præcise, men begyndere kan ikke forstå dem.
Her tilføjer jeg nogle forklarende ord, så seriøse elever kan få den viden, der skal til for at blive bedre dag for dag.
For at kunne lede modstanderen ind til sig og lade ham møde tomhed, må man først kende sig selv og andre.
For at kende sig selv og andre, må man glemme sig selv og følge andre.
For at glemme sig selv og følge andre, må du først have god timing og gode stillinger.
For at have god timing og gode stillinger, må man få kroppen til at bevæge sig som en helhed.
For at få kroppen til at bevæge sig som en helhed, må man udrydde alle bevægelser for fejl.
For at udrydde alle bevægelser for fejl, må du have fuldstændig opmærksomhed.
For at have fuldstændig opmærksomhed, må man være åndfuld og rolig.
For at være åndfuld og rolig, må den indre energi være trængt helt ind i knoglerne.
For at den indre energi kan trænge helt ind i knoglerne, må man have stærke ben og afslappede skuldre og den indre energi skal synke ned i maven.
Energien kommer fra fødderne, går op gennem benene, opbevares i brystet, bevæges i skuldrene og styres i taljen.
Energien i overkroppen bevæger armene.
Energien i underkroppen bevæger benene.
Energien ændres indeni.
Undvige er at lukke, at udløse energien er at åbne.
I ro er alt i ro. Ro er at lukke.
At lukke indeholder at åbne.
I bevægelse bevæger alt sig.
At bevæge er at åbne.
At åbne indeholder at lukke.
Ved kontakt med modstanderen kan jeg dreje frit, med god balance og fuld kontrol.
Således kan jeg invitere min modstander ind og aflede hans kraft ved at bruge 100 gram til at aflede 1000 kg.
Daglig træning lærer en at kende sig selv.
Når du træner så spørg dig selv: følger hele min krop de nævnte principper?
Hvis ikke, så ret det omgående.
For at gøre dette må du træne formen langsomt, ikke hurtigt.
At skubbe hænder er at kende andre.
Men du kan kun kende andre ved at kende dig selv først.
Jeg er altid parat til at møde min modstander.
Uden at gøre den mindste modstand modtager jeg hans styrke og afleder den. Så vil han naturligvis falde.
Hvis jeg ikke har god balance og fuld kontrol, er det på grund af dobbeltvægt.
For at rette dette må man studere Yin og Yang og åbne og lukke, når man træner.
Dette er hvad der menes med at kende sig selv og andre, og i et hundrede kampe vil du få 100 sejre.

SANGEN OM AT SKUBBE HÆNDER

At skubbe hænder, Pang, Li, Ji, An,udføres altid koncentreret og langsomt med alle kroppens dele i forening.
Dette beskytter dig mod modstanderens angreb.
Lad ham angribe med alle kræfter,kun 100 gram er nødvendigt for at aflede 100 kilo.
Led kraften, der kommer mod dig ud i ingenting,
få kontakt, klæb og følg efter.
Mist ikke kontakt og gør ikke modstand.
Det er blevet sagt:
"Hvis han ikke rører sig, rører jeg mig ikke.
Hvis han bevæger sig, bevæger jeg mig først.
Kraften ser blød ud, men er det ikke.
Den er klar til brug, men kan ikke ses.
Selv om kraften ser ud til at stoppe,
forbliver følelsen af at fortsætte."

Ukendt


ESSENTIELLE PRINCIPPER I TAI CHI.

Af Wu Yu-Xiang.

Sindet bevæger energien roligt og naturligt, så den gennemtrænger knoglerne.
Energien bevæger kroppen nemt og flydende, så kan kroppen følge sindet.
Vær livlig og vågen, så bevæger du dig ikke klodset og tungt.
Hold ryggen rank som om hovedet blev holdt i en snor.
Sindet og energien må cirkulere frit, så bliver bevægelsen rund og blød.
Dette betyder at man må veksle mellem Yin og Yang.
For at lukke kraften ud må man være rolig, afslappet og præcis.
Man må koncentrere sig i én retning.
For at stå fast må man være rolig og i god balance, og kunne reagere til de otte sider.
Bevæg energien i en perfekt rund spiralform så der er intet sted den ikke når.
Raffiner din styrke som stål, der er blevet foldet tusind gange, så ingen stivhed bliver tilbage.
Du skal udstråle den samme årvågenhed som en falk, der jagter en hare, og den intense opmærksomhed, når katten lurer på musen.
I ro, vær rolig som et bjerg.
I bevægelse, bevæg dig som en stor flod.
Oplad kraften som når man spænder en bue, udløs den som når man slipper pilen.
Søg det lige i det runde.
Oplad styrke inden du udløser den.
Styrken kommer fra rygsøjlen.
Skridtene følger kroppens ændringer.
Når man går frem og tilbage må man skifte og dreje.
Vær først ekstremt blød, derefter ekstremt hård.
Træk vejret afslappet og fleksibelt.
Opbyg energien naturligt så der ikke sker skade.
Gem energien indeni, så du altid har mere end du skal bruge.
Sindet giver ordren, energien er flaget og kroppen banneret.
Når du begynder at træne, skal du i begyndelsen lave store åbne bevægelser, senere kan du blive mere præcis.
På denne måde kan man raffinere sine bevægelser.
Hvis han ikke bevæger sig, bevæger jeg mig ikke.
Hvis han bevæger sig, bevæger jeg mig hurtigere.
Bevægelsen ser blød ud men er det ikke.
Den ser strakt ud, men er det ikke.
Kroppen kan blive træt, men ikke sindet.
Først sindet derefter kroppen.
Vejrtrækningen er afslappet og energien gennemtrænger knoglerne.
Sindet er let og kroppen stille.
Vær totalt opmærksom på alle bevægelser.
Husk at når en del af kroppen bevæger sig, bevæger hele kroppen sig.
I træk og skub, frem og tilbage, kommer energien fra rygsøjlen.
Indadtil åndfuld, udadtil rolig og behagelig.
Træd som en kat og anvend styrke som når man trækker silke fra en puppe.
Generelt fokuserer man på sindet, ikke energien.
Den der fokuserer på energien vil blive klodset og mangle sand styrke.
Bruger man sindet vil der være energi, og energien vil være som et hjul hvor kroppen er akselen.

PRINCIPPER FOR AT KASTE EN MODSTANDER

Af Li Yi-Yu

Løft ham op ved at bruge hans kraft.
Vær bøjelig.
Lad ham komme ind, men gem din kraft,
så skal du opsamle hans .
Slap af, bloker ikke din energi.
Vær rolig.
Udløs, læg mærke til din talje og benene,
Vær samlet.

FEM NØGLE ORD


Stilhed.
Hvis sindet ikke er stille, kan det ikke give fuld opmærksomhed. Hænderne, der skal kunne bruges overalt, vil ikke have nogen kontrol.
Så sindet må være stille.
I begyndelsen kan du ikke kontrollere dine bevægelser. Vær rolig i sindet og lær at føle og få kontrol, ved at følge bevægelserne uden afbræk, uden modstand og uden at være forudindtaget om hvordan bevægelserne skal være.
Hvis min modstander har stor kraft, så har jeg også.
Kan jeg styre min kraft så mister han sin.
Hvis jeg ikke har stor fysisk styrke, så kontrollerer jeg med min vilje.
Vær fuldt opmærksom hele tiden. Hvor han rører dig må dit sind gå hen.
Du må ikke flygte fra hans kraft, men heller ikke gå imod den.
Ved at øve dette i et halvt eller helt år, kan du lære at bruge det i dine bevægelser.
Alt dette handler om vilje ikke om styrke.
Træn det længe nok og du kan kontrollere andre, men de ikke dig.


Bevægelighed.
Hvis kroppen er klodset, kan man ikke frit bevæge sig frem og tilbage. Så kroppen må være bevægelig.
Bevægelsen må ikke være træg.
Når hans kraft når din hud, har din vilje allerede gennemtrængt hans knogler.
Bevægelsen i dine to hænder er koordineret af én energi.
Hvis din vægt er i venstre side; tøm den, og din højre side vil allerede være på vej frem.
Hvis du har vægten i højre side; tøm den, og din venstre side vil allerede være på vej frem.
Energien bevæger sig som et hjul; hele kroppen må være en helhed.
Hvis man gør en bevægelse, der ikke er samlet, vil kroppen være ustabil og bevægelsen ikke effektiv.
De fleste fejl kommer fra taljen og benene.
Brug sindet til at bevæge kroppen.
Hvis du følger andre, ikke dig selv, så vil kroppen følge sindet.
Selvom du styrer din egen bevægelse, skal du stadig følge den anden persons bevægelse.
Forudindtagede bevægelser vil gøre dig klodset, følger du den andens bevægelser, vil det gøre dig bevægelig. Når du følger den anden, vil din hånd være i stand til at måle og veje styrken af hans bevægelse, uden mindste besvær. Du vil, inden for et hårs bredde, kunne bedømme længden af hans angreb.
Når du bevæger dig frem og tilbage, vil det være helt perfekt. Jo længere du træner, jo mere vil du udvikle din kunst.

Lagring
Hvis energien ikke integreres, har den ingen substans og kroppen vil være ustabil.
Derfor skal du lagre energien og få den til at gennemtrænge rygsøjlen. Uden afbrud skal åndedrættet hænge sammen med bevægelserne i kroppen.
Indåndingen er at lukke og lagre, udånding er at åbne og udløse.
Når man ånder ind, vil man være i stand til, på en naturlig måde, at løfte energien og på den måde holde og kontrollere modstanderen.
Når man ånder ud vil man, på en naturlig måde, være i stand til at sænke energien, og derved kaste modstanderen væk.
Det vil sige, at bruge sin vilje til at bevæge energien, ikke anvende rå styrke.

Sammenhæng
Gennem træning må du gøre dine kræfter til én stor familie.
Du må være i stand til at skelne Yin og Yang.
For at kunne bruge styrke, må du basere den på din rod.
Styrken kommer op fra fodens rod, styres af taljen, går gennem rygraden, og tager form i hænderne.
Du må også være åndfuld. Når din modstander skal til at bruge sin kraft, har din kraft allerede gennemtrængt hans.
Ikke for tidligt, ikke for sent.
Som en gnist der antænder papir, eller vand der springer ud fra en kilde.
Når du bevæger dig frem og tilbage, må der ikke være den mindste vaklen.
Søg det lige i det runde.
Først samle energi, så udløse; så vil dine hænder være stærke.
Det er dette der menes med: Angrib modstanderen med hans egen kraft og afled 1000 pund med 100 gram.

Enhed
De fire forrige punkter indeholder hvad der kaldes for Sindets enhed.
Med sindets enhed vil ens energi være samlet og stærk.
En sådan energi giver en stærk ånd og vil gøre sindet roligt og fuldt opmærksomt.
Derfor skal man vide at åbne og lukke og kunne skelne Yin og Yang.
Når den ene side er tom, skal den anden være fuld.
Tom betyder ikke fuldstændig uden kraft, din energi må være hel og levende.
Fuld betyder ikke fuldstændig fuld, sindet er roligt og opmærksomt.
Det er meget vigtigt at alle skift i bevægelsen kommer indefra brystet og fra taljen, ikke udefra.
Kraft lånes fra din modstander. Energien lukkes ud fra rygsøjlen.
Hvordan kan energi lukkes ud fra rygsøjlen?
Energien synker ned, passerer gennem dine arme og skuldre, og samles ved taljen.
Dette er at mindske energien, at lukke.
Fra taljen går energien gennem rygsøjlen og spreder sig ud til armene og fingrene, dette er at øge energien, at åbne.
At lukke er retræte. At åbne er at udløse.
At kende åbne og lukke er at kende Yin og Yang.
Når du når hertil, giver hver dags træning fremskridt i din kunnen.
Lidt efter lidt vil du blive i stand til at følge dit sinds ønsker.
Intet vil kunne gå imod din vilje.

Kommentar til fem nøgle ord.
Det vides ikke, hvem der begyndte med at undervise Tai Chi Chuan.
Alle de forfinede og dybtgående punkter er nævnt i Wang Zongyue's skrifter. Senere begyndte Chen familien fra Chenjiagou at træne Tai Chi Chuan.
Der var kun få i hver generation, der mestrede stilen. Hr. Yang fra min fødeby holdt meget af stilen og rejste til Chenjiagou for at lære den.
Han brugte mere end ti år på at træne Tai Chi Chuan og endte med at mestre stilen. Han vendte tilbage til vores by, for at undervise dem der brød sig om kampkunst.
Min onkel, Wu Yu-Xiang, lærte Tai Chi Chuan og holdt meget af det.
Men han lærte egentlig ikke meget fra Yang, højst sandsynlig fordi Yang ikke var villig til at lære alt fra sig.
Det blev kendt, at der var en, som hed Chen Qingping i byen Chaobaozhong, som var mester i Tai Chi Chuan.
Senere da min onkel var på en forretningsrejse til Henan, tog han en afstikker for at aflægge Chen Qingping et besøg. Han blev hos ham og trænede Tai Chi Chuan i ca. en måned og på den tid lykkedes det ham at forstå kernen i Tai Chi Chuan og det lykkedes ham næsten at mestre stilen.
I 1853, da jeg var omkring 21 år, begyndte jeg at træne Tai Chi Chuan hos min onkel Wu Yu-Xiang.
Han var en god lærer, men jeg var ikke en kvik elev. Der er gået mere end 20 år siden da, og jeg forstår så lidt. Jeg er sikker på, der er meget mere at lære.

For at være helt sikker på, jeg ikke glemmer, det jeg har lært, har jeg her skrevet, hvad jeg forstår nemlig:
Fem nøgle ord.

FIRE HEMMELIGE ORD.

Af Wu Yu-Xiang.

MI - Sprede. At sprede er at sprede Chi i kroppen og at sprede Chi over modstanderen.

KAI - Dække. At dække er at anvende min Chi til at skjule målet for hans angreb.

DUI - Imod. Min Chi møder hans og matcher hans angreb præcist.

TUN - Opsluge. At bruge min Chi til at modtage og omdanne hans kraft fuldstændig.